Avstandsbehandling – fjernhealing

Avstandsbehandling også kalt fjernhealing har samme effekt som å være hos meg!

Fjernhealing følger kvantefysiske prinsipper. Det er menneske som har skapt tid og sted. De finnes ikke på energinivå.

Mange lever i en hektisk hverdag og har vanskelig for å få tiden til å strekke til,  andre bor langt unna behandlingssted. Da er fjernhealing en alternativ løsning. Det er ikke nødvendig å ligge stille eller avbryte egne aktiviteter mens fjernhealingen pågår.

Det er mange forskjellige reaksjoner man kan få under eller etter fjernhealing.

Ubehagelige reaksjoner kommer og forsvinner gjerne innen et par døgn. Reaksjonene fortoner seg ikke etter noe fast mønster og kan variere fra gang til gang. De fleste merker minst første gangen og mer etter hvert. Noen kjenner ingenting, men det betyr ikke at det ikke har skjedd en energioverføring. Dagen etter kan smertene eller plagene være borte eller vesentlig redusert. Hos enkelte merkes resultatet av den helbredende prosessen først etter noen uker, kanskje noen måneder.

Enkelte opplever en kortvarig forverring av tilstanden i dagene umiddelbart etter behandlingen. Dette er ikke en «bivirkning» i medisinsk forstand, men en naturlig respons som forstås som at kroppens egne helbredelsesprosesser er virksomme.

Fjernhealing kan bestilles på Tlf./SMS 916 74 441 eller e-post energitom.1@gmail.com.
Pris pr. fjernhealing kr. 750,-