Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Tom Olsen samler inn og bruker personopplysninger.

Vår nettstedsadresse er: https://healertomolsen.no

Tom Olsen er til enhver tid behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen er blitt utarbeidet for bedre å betjene de som er opptatt av hvordan deres personlig identifiserbare informasjon (PII) blir brukt online. PII. Som beskrevet i EUs personvernlov og krav til informasjonssikkerhet, er informasjon som kan brukes alene eller med annen informasjon for å identifisere, kontakte eller finne en enkelt person, eller å identifisere en person i kontekst.

Hvilken personlig informasjon samler vi fra de som besøker vår nettside?
Når du bestiller eller registrerer på vår side, kan det hende du blir bedt om å skrive inn ditt navn, e-postadresse, telefonnummer eller andre detaljer for å hjelpe våre potensielle og eksisterende kunder på best mulig måte.

Når samler vi inn informasjon?
Vi samler inn informasjon fra deg når du fyller ut et kontaktskjema, bruker Live Chat eller skriver inn informasjon på vårt nettsted.

Hvordan bruker vi informasjonen din?
Vi kan bruke informasjonen vi samler inn fra deg når du fyller ut kontaktskjemaet, svarer på en undersøkelse eller markedsføringskommunikasjon, surfer på nettstedet eller bruker visse andre nettstedfunksjoner på følgende måter:

  • For å gi oss bedre service til deg når du svarer på dine kundeserviceforespørsler.
  • Å følge opp etter korrespondanse (live chat, e-post eller telefon henvendelser)

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?
Vår nettside blir skannet med jevne mellomrom for sikkerhetshull og kjente sårbarheter for å gjøre ditt besøk til vårt nettsted så trygt som mulig. Vi bruker vanlig malware skanning.

Din personlige informasjon er lagret bak sikrede nettverk og er bare tilgjengelig av et begrenset antall personer som har spesielle rettigheter til slike systemer, og er pålagt å beholde informasjonen konfidensielt. I tillegg er all sensitiv informasjon du oppgir, kryptert via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

Vi implementerer en rekke sikkerhetstiltak når en bruker går inn, sender inn eller får tilgang til sin informasjon for å opprettholde sikkerheten til din personlige informasjon.

Bruker vi «cookies»? 
Ja. Informasjonskapsler er små filer som et nettsted eller dets tjenesteleverandør overfører til datamaskinens harddisk via nettleseren din (hvis du tillater det).  Dette gjør at nettstedets eller tjenesteleverandørens systemer kan gjenkjenne nettleseren din og fange opp og huske visse opplysninger. De er også vant til å hjelpe oss med å forstå dine preferanser basert på forrige eller nåværende nettstedaktivitet, noe som gjør oss i stand til å gi deg forbedrede tjenester.

Vi bruker informasjonskapsler til: 
Holde oversikt over annonser. Du kan velge å få datamaskinen til å advare deg hver gang en informasjonskapsel sendes, eller du kan velge å slå av alle informasjonskapsler. Du gjør dette gjennom nettleserinnstillingene dine. Siden nettleseren er litt annerledes, kan du se på nettleserens hjelpemeny for å lære riktig måte å endre informasjonskapslene dine på.

Hvis brukerne deaktiverer informasjonskapsler i nettleseren sin:
Hvis du slår av informasjonskapsler, slår det av noen av funksjonene til nettstedet.

Tredjeparts offentliggjøring!
Vi selger ikke, eller på annen måte overfører til personopplysninger. Vi inkluderer ikke eller tilbyr tredjeparts produkter eller tjenester på vår nettside.

Tillater nettstedet vårt atferdssporing fra tredjepart?
Det er også viktig å merke seg at vi ikke tillater atferdssporing fra tredjeparter.  Når det gjelder innsamling av personlig informasjon fra barn under 13 år, er det foreldrene som lager innstillingene på barns online personvern (COPPA). Vi markedsfører ikke til barn under 13 år.

Loggføring av IP adresser
IP adresser blir innhentet av enhver som besøker våre nettsider. Dette blir gjort for å ivareta sikkerhet, finne feilkilder eller for tilgangskontroll. IP adresser knyttes kun til enkeltpersoner som gir oss personopplysninger. Informasjon kan brukes til å sammenlikne IP adresse og aktivitet på nettsidene.

IP adresser lagres over en periode som gjør det mulig å oppretteholde god funksjonalitet og sikkerhet. IP adresser som manuelt har blitt blokkerte, som følge av sikkerhetsbrudd, vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å forhindre videre sikkerhetsbrudd.

Kundebehandlingssystem (CRM)
Personopplysninger som vi har mottatt gjennom nettsiden, e-post, telefon, åpne kilder eller annen kontakt blir lagret i vårt kundehandlingssystem (CRM). Opplysningene blir lagret for å kunne opprettholde god og effektiv kommunikasjon. Personopplysninger som er nødvendig for å opprettholde et kundeforhold blir lagret så lenge dette er nødvendig. Andre personopplysninger slettes når det ikke lenger er behov for dem eller på oppfordring fra personen de gjelder.
 

Sletting
Personopplysninger som ikke anses som nødvendig for videre kundeforhold eller oppfølging blir slettet.

Rettigheter
De som er registrert i en av mine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. De har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert.

Kontaktinformasjon
Tom Olsen Energiterapi
Lierstranda 77
3400 Lier

Send SMS eller ring
Tlf: +47 91 67 44 41
energitom.1@gmail.com

Skype: tom.olsen22

Revisjoner
Endringer av innholdet i denne personvernerklæringen loggføres med dato for endring på nettsiden. Sist oppdatert 7. juli 2018