Komplementær behandling

Komplementær behandling av sykdommer

Healing er en av de mest brukte metodene i komplementær behandling av sykdommer som MS, ME, muskel- og skjelettsykdommer, betennelser i kroppen, senebetennelser, fibromyalgi, hodepine – migrene, smertesyndromer, søvnproblemer, barnløshet, kronisk sykdom, ubalanse i kroppen.

En tredel av alle nordmenn har forsøkt komplementær og alternativ behandling. I blant annet USA anbefaler så mange som halvparten av legene komplementær og alternativ behandling til pasientene sine. Register for eksepsjoenelle sykdomsforløp RESF er opprettet av Norges Forskningsråd og finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet. I følge NAFKAM skal registeret tjene som grunnlag for forskning på uvanlig gode eller uvanlig dårlige sykdomsforløp knyttet til komplementær behandling.

Av over 400 behandlede tilfeller, sier studien at over 90% av pasientene innen alternativ og komplementær behandling ble bedre, det er en klar uoverensstemmelse med den generelle oppfatningen i samfunnet, både blant fagfolk og folk flest.

Komplementær medisin er behandlinger som utfyller og kompletterer skolemedisinen. Den vanligste årsaken for bruk av komplementær og alternativ behandling, er et ønske om å få behandlet milde symptomer eller lidelser. Oftest er dette plager fra blant annet muskel- og skjelettsystemet, allergi og hodepine. En annen viktig grunn er et ønske om økt velvære og forebygging av skader eller sykdommer. Mange sier at de tar dette valget for å ta en aktiv del i sin egen helse, og at de ønsker å redusere risikoen for bivirkninger ved bruk av tradisjonell medisinsk behandling.

Hvert fjerde norske sykehus tilbyr i dag minst én form for komplementær og alternativ behandling. Flere av de største medisinske fakultetene i USA, blant annet Harvard, Stanford, Duke og Columbia, har egne avdelinger og programmer for alternativ medisin. I Tyskland bruker mer enn 70% av befolkningen komplementær og alternativ behandling, og legene forskriver naturpreparater i 30 til 40% av konsultasjonene. I USA anbefaler halvparten av allmennlegene komplementær og alternativ behandling til sine pasienter.

Felles for de alternative behandlingsfilosofiene er at vi som terapeuter forsøker å styrke kroppens evne til å helbrede seg selv. Forholdet mellom kropp og sjel, og at de er i harmoni og balanse, er også viktig innen komplementær og alternativ medisin.

Behandling kan bestilles på tlf./SMS 916 74 441 eller e-post energitom.1@gmail.com