Healing

Healing er hjelp til egen helbredelse!

Healere trenger ingen medisinsk diagnose for å hjelpe, og stiller ikke diagnoser. Under  behandlingen med healing er klienten påkledd, og sitter eller ligger.

Healing i Drammen

Healeren sanser sykdom, patologi og ubalanser som disharmoniske energifelt. Disse kan oppleves som smerte, kulde, vind osv.

I følge utøverne av healing vil den fysiske kroppen bedre være i stand til å helbrede seg selv når energisystemet er i balanse. Healing gir vitalitet til menneskets naturlige evne til å helbrede seg selv. Det er ingen klar grense mellom sjel og kropp, disse anses som aspekter av bevisstheten som avspeiler og gjensidig påvirker hverandre.

Under behandlingen kan klienten i følge utøverne oppleve varme, kulde, energistrømninger, spontane bevegelser i kroppen og emosjonelle reaksjoner. Det er også vanlig å bli svært avslappet og tung i kroppen under og like etter en slik behandling. Enkelte opplever en kortvarig forverring av tilstanden i dagene umiddelbart etter behandlingen. Dette er ikke en «bivirkning», men en naturlig respons som viser at kroppens egne helbredelsesprosesser er virksomme.

Forklaringsmåte

Fra alle kulturer kjenner man forestillingen om en vitalkraft som er tilstedeværende i alt liv og som har innvirkning på alle livsprosesser. I Kina kalles denne kraften chi, i Japan reiki, i India prana og i vestlig tradisjon vital livskraft, energeia.

Healing virker ved at healeren overfører livsenergi til klienten, eller ved at healeren påvirker frekvenser og/eller bevirker omorganiseringer i klientens bioenergetiske felt, også kalt biofelt. Mange healere benytter en forklaringsmodell basert på et menneskelig livsenergifelt, kalt aura (aura er gresk for «vind»). Auraen er et subtilt og flerdimensjonalt livsenergisystem som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, til hele vår bevissthet. Her er det et nettverk av livsenergisentre og livsenergibaner, som et slags usynlig nervesystem, som blant annet tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen.

Reaksjoner:

Den enkeltes reaksjon i forhold til antall behandlinger kan variere. Noen får klare reaksjoner alt etter første behandling, mens andre ikke merker noe før etter 3-4 behandlinger. Det kan også forekomme lite eller ingen reaksjoner. Reaksjonene varierer fordi vi reagerer ulikt, og reaksjonene varierer avhengig av kroppens tilstand.

Noen er mere følsomme, eller oppmerksomme på hva som skjer i kroppen.

Et felles trekk er imidlertid at dersom klienten har spesielle problemer kan det føles som disse forsterkes noe, for deretter å bli bedre/ eventuelt forsvinne i behandlings perioden. Dette er ikke en bivirkning men en del av en naturlig helbredelsesprosess.Under selve behandlingen samt i dagene etter kan det oppleves som det pågår en indre prosess.
De fleste kjenner energistrømmer, varme, eller kulde under behandlingen. Det er også vanlig å bli svært avslappet og tung i kroppen under og like etter en behandling. Årsaken til dette er at det frigjøres energi som har stått i ro.