Fibromyalgi

Healingbehandling av fibromyalgi.

Hvorfor fibromyalgi og andre revmatiske sykdommer kan behandles med bruk av healing. Det er en spesiell ubalanse i energier som viser seg nettopp i fibromyalgi og i enkelte andre revmatiske sykdommer.

Energiene som vanligvis flyter uhindret rundt i kroppen, hoper seg opp ved muskelfestene i kroppen, til de som er rammet. Behandlingen med healing er å jobbe med aktivering av energiflyten, for å løse nettopp denne spesifikke problematikken.

Etter behandlingene vil man føle en økning av energinivå i kroppen, man sover bedre om natten og at den generelle tilstanden forbedres.

Behandlingen er over tid. Ofte kan man bli verre i 3-4 dager, før det begynner å slippe.
Der helsevesenet sviktet
Etter flere års kamp mot Helsevesenet ifbm. fibromyalgi kom jeg i kontakt med Tom Olsen. I løpet av kort tid fikk jeg hjelp med plagene. Etter nyreknusing hvor de ødela nerver på høyresiden ble jeg av legen satt på sterke medisiner og smerteplaster – som ikke hjalp.
Da hadde jeg gått med nyrestein – og gallesteinsplager i to år. Legene skyldte på fibromyalgi. Tom har hjulpet meg på alle måter – både ved at jeg har vært hos han til behandling samt fjernhealing. Han har gjort at jeg har fått en bedre hverdag – rett og slett et bedre liv. Han har også hjulpet mange andre i familien, og venner, med diverse plager. Jeg vil på det varmeste anbefale Tom sine behandlinger.