Psykiske lidelser

Healing av psykiske lidelser

Psykiske lidelser behandles ved bruk av healing med gode resultater.

Healing virker ved at healeren overfører livsenergi til klienten, eller ved at healeren påvirker frekvenser og/eller bevirker omorganiseringer i klientens bioenergetiske felt, også kalt biofelt. Auraens nivåer anses som spesifikt relatert til aspekter av menneskets bevissthet. Dette er relatert til kroppslige prosesser, vitalitet og overskudd.

Sykdom og symptom i hovedsak er relatert til menneskets bevissthet, til tanker og følelser. Via livsenergisystemer blir det materialet som ligger i bevisstheten forplantet til den fysiske kroppen. Informasjon fra ulike bevissthetslag kan også bli liggende i andre nivåer av auraen, og vil da arte seg som det som kalles psykiske lidelser. Dersom ubalansen blir korrigert mener man at symptomene vil forsvinne, da kroppen vil helbrede seg selv.

Psykiske lidelser behandles ved å manipulere livsenergifeltene og ved å lede livsenergi til kroppen, i stedet for å manipulere celler igjennom bruk av medikamenter eller kirurgi. Både mennesker og omgivelser er i kontinuerlig livsenergiutveksling. Som healer hjelper jeg til med å balansere og omorganisere klientens livsenergifelt.

Behandling med healing har ingen uønskede bivirkninger. Det er ikke nødvendig å avbryte andre typer behandling for at healing skal kunne hjelpe.

Storfornøyd. Anbefales på det sterkeste
Etter en lang periode med sykdom begynte jeg hos Tom. Han har hjulpet meg både psykisk og fysisk,og jeg føler meg endelig som et godt fungerende menneske igjen. Det finnes ikke noe ikke Tom kan fikse. Jeg vil anbefale han på det sterkeste. Denne mannen kan det han driver med, og ennå mer enn det ?

70 – m Hjelp som legen ikke kan gi deg…
Jeg anbefaler Tom Olsen på det varmeste.Han er seriøs og ekstremt dyktig.Han har medfødte evner som kan hjelpe deg og som jeg har sett har hjulpet barna mine. Psykiske belastninger slår ut i fysiske problemer og for barn kan det være spesielt vanskelig å sette ord på ting. Tom har hjulpet mine barn med stress som har ført til ulike fysiske plager. Plager som legen ikke kunne hjelpe dem med. I tillegg til å hjelpe dem med de indre spenningene, har også dette hjulpet dem til å faktisk bli flinkere til fortelle om det som er vanskelig og den “gode sirkelen” tar av på flere områder. Får du ikke hjelp hos legen, ta sjansen på alternativ som virkelig hjelper….

Maya. god behandlingsform
En meget god behandlingsform for alt fra psykisk til fysisk, som tar hele mennesket på alvor.