Ny undersøkelse viser at healingenergier er målbare

Systems Laboratory i USA gjennomførte en serie nøye designet, kontrollerte vitenskapelige eksperimenter av Reconnective Healing for å bestemme om energien var målbar i laboratorium.

Healer Dr. Pearl og flere av hans studenter tjente som sendere av energi mens det var frivillige som fungerte som mottakere i studiene. Den første testen viste at man kunne oppdage energien opp til 83 prosent av tiden. Den andre viste at energien fungerer som et elektromagnetisk signal.

I et tredje eksperiment var mottakeren bevisst på energien, hjernen reagerte likt, som indikerer at hjernen registrerer eller på en eller annen måte fanger opp og mottar energien uten behov for tanke, tro eller håp.

Ny forskning fra Karolinska Institutet viser at healing virker

Karolinska Institutet (KI) är världskänt för sin medicinska forskning men nu kan två skribenter på Newsvoice avslöja en skandalös mörkläggning av statistiskt säkerställd healing-forskning på KI.

Studien visade bl a på 85% snabbare sårläkning med healing än i kontrollgruppen. Dessutom visade det sig att även distanshealing fungerade! Fynden utesluter helt att healing är en placeboeffekt. Nu kan healing integreras i vården, skriver Eva Olsson och Tony Eckardt, som fått tag på kopior av forskningen som stals från KI.

Resultat från 3 års healing-forskning på råttor, som gjordes på KI under åren 1995-1997, tystades ner och alla papper och data försvann. De stals enligt professor Kerstin Uvnäs-Moberg som ledde forskningen. Förutom att alla healingresultat stals, uppmanades dessutom professor Kerstin Uvnäs-Moberg av en hög chef i KI:s ledning, att lägga ner healing-forskningen. Vem den höga chefen i KI:s ledning var, som beordrade mörkläggning, ville professor Uvnäs-Moberg dock inte berätta.

Healingforskningen visade på vad man kallar för signifikans, mycket tydliga resultat på att healing fungerade på råttor. Forskningen visade t.ex. 85 % snabbare sårläkning med healing jämfört med kontrollgruppen. Detta ville någon på KI dölja. Att försöket gjordes på djur och inte på människa visar att det inte kan röra sig om någon placeboeffekt. Även distanshealing visade sig fungera – Channie West kunde påverka råttorna på KI:s laboratorium på 4 mils avstånd.

Les resten av artikkelen her www.thenhf.se/healing-fungerar-skandalos-morklaggning-pa-karolinska-institutet

 

Betydelig lavere dødlighet med alternativ behandling

De som får alternativ behandling koster samfunnet mindre og de lever lenger, ifølge en nederlandsk undersøkelse. Bruken øker over hele verden.

Det er heldigvis flere muligheter når man vil ta vare på helsa. Små eller store plager og sykdommer rammer de fleste og særlig ser vi en økning i livsstilssykdommer i vår del av verden. Allergi, astma, muskel- og skjelettplager, diabetes, overvekt og psykiske lidelser florerer. Mens noen sverger til legevitenskap og legemidler, er det andre som søker utover det vanlige tilbudet til fastlegen og finner fram til alternativ legekunst og alternativ behandling. Det gjør man tydeligvis lurt i, hvis man er glad i livet.

Sammenlignet med konvensjonell medisin viser det seg at alternative behandlingsmetoder gir gevinst  – også utover bedre helse. I tillegg til at man sparer samfunnet for store summer, kan det være livsforlengende.

En omfattende nederlandsk undersøkelsen signert økonom Dr. Peter Kooreman og lege Dr. Erik W. Baars fra 2012 skulle i utgangspunktet se på kostnadseffektiviteten av alternativ behandling sammenlignet med konvensjonell medisin.

150.000 personer fra et bredt utvalg av befolkningen deltok i studien. På bakgrunn av data fra helseforsikring med informasjon om helsekostnader fra bl.a fastlege, sykehus og legemidler, ble det gjort en gjennomgang av årene 2006-2009.

For å danne seg et bilde ble opplysninger fra 1913 konvensjonelle fastleger sammenlignet med data fra 79 fastleger med utdanning i alternative behandlingsmetoder. Disse legene tilbød sine pasienter akupunktur, homeopati, og antroposofisk medisin.

Lønnsomt
Det viste seg at kostnadene for pasientene som fikk alternativ behandling var 7% lavere sammenlignet med de som fikk alminnelig legebehandling. Dette beløper seg til 140 euro per pasient per år. De lavere kostnadene skyldes først og fremst færre sykehusopphold og færre reseptbelagte legemidler, ifølge rapporten.

Andre tilsvarende undersøkelser bekrefter funnet av kostnadseffektivitet. Flere av disse samlet i en amerikansk oversiktsstudie fra 2005 ved University of Arizona, «Is complementary and alternative medicine (CAM) cost-effective? A systematic review.»

Denne gjennomgangen tyder på at alternativ behandling kan være lønnsomt sammenlignet med konvensjonell behandling for flere forhold:

Akupunktur mot migrene, manuell terapi for nakkesmerter, spa behandling for Parkinsons, stressmestring for kreftpasienter som gjennomgår kemoterapi, naturlige helseprodukter etter operasjon, kosttilskudd ved mage- og tarmkirurgi, biofeedback for pasienter med  irritabel tarm syndrom og guidet visualisering, avspennings terapi og kaliumrik diett for hjertepasienter.

Lavere dødelighet
Det viste seg også i den nederlandske undersøkelen at pasienter som får hjelp med alternative behandlingsmetoder lever lenger. Deltagerne som fikk alternativ behandling hadde 3% lavere dødlighet sammelignet med de som fikk konvensjonell legebehandling. Forskerne kaller dette betydelig lavere dødelighet.

Dette gjelder alle behandlingsmetodene som inngår i undersøkelsen, med noen små variasjoner innen de ulike tilbudene og tydeligst ved antroposofisk medisin.

Det diskuteres om pasientene i undersøkelsen som fikk alternativ behandling i utgangspunktet var sunnere og mer helsebevisste, men forskerne mener uansett at det er stor bredde i bakgrunnen til deltagerne som ble utvalgt til å delta.

Mindre bivirkninger
En annen grunn til oppdagelsen av lavere dødlighet kan ha sammenheng med mindre bivirkninger og mer fornøyde pasienter. Alternativ behandling er kjent for å fungere både forebyggende og kurativt og er ofte forbundet med færre legemidler og operasjoner.

Dette er spørsmål flere av de mange undersøkelsene som er gjort på alternativ behandling tar opp, men for å belyse bedre, behøves mer forskning.

Ulike behandlingsmeotder
I den nederlandske undersøkelsen inngår akupunktur, homeopati og antroposofisk medisin. Det er mange alternative behandlingsmetoder å velge blant for å ivareta helsen.
Noen har røtter tilbake til Hippocrates, 460 år f.Kr, flere tusen år gamle østlige tradisjoner eller de springer utifra folkemedisinen. Andre er nye metoder som bygger på gammel kunnskap eller de er utviklet av behandlere, leger og sykepleiere som i sitt møte med pasienter har kommet til kort med tilgjengelig medisin og dermed, gjennom erfaring kommet fram til nye metoder som har vist effekt.

Felles for alternative behandlingsmetoder er at de gjerne har som mål å stimulere selvhelbredende krefter, gjenopprette balansen i kroppen og styrke immunforsvaret, snarere enn primært å lindre symptomene på sykdommen.

Alternativ behandling er i Lov om alternativ behandling definert på denne måten:

Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.

WHO tar fordelene på alvor
Det er stor bruk av alternativ behandling over hele verden En fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon, «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» omtalt HER, basert på en rekke undersøkelser fra medlemslandene fra alle verdenshjørner, viser at denne bruken ser ut til å øke.

Den nederlandske  undersøkelsen om kostnadseffektivitet og lavere dødlighet inngår i denne rapporten. WHO påstår at det er så mange fordeler ved alternaiv behandling at det må bli enda bedre tilgjengelig for alle mennesker i hele verden.

Referanser:
Peter Kooreman og Erik W. Baars
«Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer.»

Patricia M. Herman, Benjamin M. Craig, Opher Caspi, University of Arizona, Tucson, Arizona, USA
–«Is complementary and alternative medicine (CAM) cost-effective? A systematic review.»

Link til artikkelen skrevet av Unni Nordbrenden alternativ.no
http://www.alternativ.no/art/?id=860

Kreftpasienter skal behandles med healing

Pasienter med følger etter en kreftbehandling kan muligvis hjelpes med healing. Det skal nytt forsøk avsløre.

Kaare Skovmand: 
Tolv kreftpatienter med senfølger etter behandling får nå mulighet til å delta i et forskningsprojekt om healing. Det opplyser Kræftens Bekæmpelse i Danmark .

I prosjektet vil pasientene få i alt 14 behandlinger – syv med healing og syv med avslapping til musik. Deretter er det hver gang en halvtimes samtale med behandleren.

Siden det er snakk om et forskningsprosjekt, vil halvparten av pasientene få healing de første syv ukene – og den andre halvdelen de siste syv uker.

Healing – eller omsorg
»Hvis pasientene får det bedre, er det jo viktigt å kunne se, om det er selve behandlingen med healing, eller det er den omsorgen, som ligger i samtalen, som har en virkning «, sier kroppsterapeut og kreftsykepleier Marianne Garst, som skal stå for behandlingen.

De pasienter som kan delta i behandlingen, er pasienter med senfølger i form av nervesmerter eller føleforstyrrelser.

Nervesmerterne kan være kombineret med mange andre former for senfølger som diaré, forstoppelse, hukommelsesvansker, indre uro eller følelsen av å være ved siden av seg selv.

Forløper for større prosjekt
Da det kun er 12 deltagere, vil resultatene ikke kunne gi et endelig svar på hvilken effekt healing har på senfølger etter kreft.

Men prosjektet kan eventuelt danne grunnlag for en større og mere dyptegående undersøkelse, opplyser Kræftens Bekæmpelse på sin hjemmeside.

Det nye healing forsøket foregår i kræftrådgivningerne i Lyngby og Roskilde.

Kilde Kaare Skovmand:
http://politiken.dk/viden/ECE605235/kraeftpatienter-skal-behandles-med-healing/

 

 

WHO anbefaler alternativ behandling

I dag er etterspørselen stor etter alternativ behandling.

Verdens helseorganisasjon har utarbeidet en global strategi for alternativ behandling for 2014-2023, og mener at det er en menneskerett at alle får tilbud om alternative behandlingsformer.

Nå vil WHO at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet.WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023

Flere steder er alternativ behandling selve bærebjelken i behandlingstilbudet, eller det fungerer som et supplement til konvensjonell medisin. Nå vil WHO at alternativ behandling skal være mer tilgjengelig og integreres i helsetilbudene i de 129 deltagende medlemslandene.

Pasienter og helsearbeidere krever en fornyelse av helsetilbudet med større fokus på å ivareta den enkelte pasient. Dette inkluderer utvidet tilgang til alternativ behandling, hevder WHO. Mange land har lange tradisjoner for bruk av alternativ behandling og stadig flere land ser at ulike alternative behandlingsmetoder utgjør et viktig bidrag i helsearbeidet.

Det er stor etterspørsel av behandlere som tilbyr et alternativ til skolemedisin over hele verden. Generelt sett er det et økt behov for helsehjelp. For noen er alternativ behandling det mest tilgjengelige. Andre velger det fordi de er misfornøyd med sitt opprinnelige helsetilbud. Bevissthet på nye muligheter for helhetlig helse får noen til å ville prøve det ut.

WHO vektlegger også måten alternativ behandling forholder seg til sykdom som ikke kan kureres, ved å fokuserer på livskvalitet for pasienten.

Bare i Europa bruker idag over 100 millioner mennesker alternativ behandling – en femtedel av disse jevnlig. Og enda flere brukere finner vi i Afrika, Asia, Australia og USA.

I noen land er alternativ behandling hovedkilden til helsehjelp. Afrika er ett eksempel, hvor man har èn healer pr. 500 mennesker, mens det kun er èn lege for 40.000 mennesker. Samtidig ser man at det i land som Singapor og Korea, hvor det konvensjonelle helstilbudet er godt etablert, allikevel er så mange som henholdsvis 76% og 86% av befolkningen som vanligvis velger å bruke alternative behandlingsmetoder.

Norge er ett av landene hvor bruk av alternativ behandling er godt utbredt. Halvparten av befolkningen har valgt et alternativ utenfor den tradisjonelle helsetjenesten det siste året.

I Europa er det over 300.000 utøvere av alternativ behandling, hvorav 145.000 har legeutdanning i tillegg. I Kina dekkes både offentlige og private forsikringer begge typer behandlingsformer.

I Norge tilbyr halvparten av norske sykehus idag alternativ behandling. Behandlingsmetodene er akupunktur, biofeedback, hypnoterapi, kopping, øreakupunktur, urtemedisin, kunstterapi, homeopati, refleksologi, tankefeltterapi, gestaltterapi, aromaterapi, tai chi, akupressur, yoga og pilates.

Særlig ved kronisk sykdom er det mange som velger alternativ behandling omkring i verden. Ved muskel og skjelettsykdommer benyttes alternative behandlingsmetoder oftest. Men også ved alle mulige lidelser og plager, både akutte og for å forebygge sykdommer.

Ved britiske Royal London Hospital for Integrated Medicine kommer for eksempel pasientene enten fordi konvensjonell behandling har feilet, fordi de har preferanser på alternativ behandling eller de har erfart ugunstig effekt av annen behandling.

Bruk av alternativ behandling gir lavere kostnader og færre dødsfall.

Strategies to hovedmål er å støtte medlemslandene i å dra nytte av potensialet i alternativ behandling og å fremme trygg og effektiv bruk av alternative behandlingsmetoder og naturmedisin gjennom regulering av produkter, praksis og utøvere.

En undersøkelse det referers til i rapporten viser at leger med kunnskap om alternativ behandling er mer kostnadseffektive enn leger som mangler slike kunnskaper. Reduksjon i kostnad kommer av færre sykehusdager og mindre medikamenter. Den ikke-konvensjonelle behandlingen ga også færre dødsfall.

I Norge har vi Lov om alternativ behandling, som ble vedtatt i 2003. «Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling.»

WHO sin strategi 2014-2023 vil hjelpe helseledere å utvikle løsninger som bidrar til en bredere visjon om bedre helse og pasientens selvbestemmelse. Strategies to hovedmål er å støtte medlemslandene i å dra nytte av potensialet i alternativ behandling og å fremme trygg og effektiv bruk av alternative behandlingsmetoder og naturmedisin gjennom regulering av produkter, praksis og utøvere.

Disse målene skal nås ved:

  • Å bygge kunnskapsbase og utforming av nasjonale retningslinjer.
  • Å styrke sikkerhet, kvalitet og effektivitet gjennom regulering.
  • Fremme universell tilgang ved å integrere alternativ behandling i nasjonale helsesystemer.

WHO tar også opp risiko forbundet med alternativ behandling. Produkter kan ha dårlig kvalitet, man kan treffe ukvalifiserte utøvere, få feil diagnose, feil informasjon, bivirkninger og uønskede interaksjoner mellom f.eks. legemidler og urter og kosttilskudd og naturlegemidler.

Men det er først og fremst mange fordeler ved et bedre integrert alternativt helsetilbud. I tillegg til det faktum at det vil gi flere mennesker et behandlingstilbud er det altså påvist at kostnader til helsetjenester reduseres. Selve behandlingen er rimeligere enn ved konvensjonell medisin og en ny studie indikerer at at det gir færre sykehusdager og redusert bruk av legemidler, ifølge WHO.

Norge er et foregangsland innen forskning på alternativ behandling og NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, er blant annet kjent for å ha utviklet nye forskningsmodeller.

Generaldirektør I WHO, Dr Margaret Chan, er overbevist om at strategien som er utarbeidet vil være et verdifullt verktøy for regjeringer, systemplanleggere og helseutøvere og – ikke minst gunstig for personer som søker helsehjelp

Les mer på om dette på www.alternativ.no