Betydelig lavere dødlighet med alternativ behandling

De som får alternativ behandling koster samfunnet mindre og de lever lenger, ifølge en nederlandsk undersøkelse. Bruken øker over hele verden.

Det er heldigvis flere muligheter når man vil ta vare på helsa. Små eller store plager og sykdommer rammer de fleste og særlig ser vi en økning i livsstilssykdommer i vår del av verden. Allergi, astma, muskel- og skjelettplager, diabetes, overvekt og psykiske lidelser florerer. Mens noen sverger til legevitenskap og legemidler, er det andre som søker utover det vanlige tilbudet til fastlegen og finner fram til alternativ legekunst og alternativ behandling. Det gjør man tydeligvis lurt i, hvis man er glad i livet.

Sammenlignet med konvensjonell medisin viser det seg at alternative behandlingsmetoder gir gevinst  – også utover bedre helse. I tillegg til at man sparer samfunnet for store summer, kan det være livsforlengende.

En omfattende nederlandsk undersøkelsen signert økonom Dr. Peter Kooreman og lege Dr. Erik W. Baars fra 2012 skulle i utgangspunktet se på kostnadseffektiviteten av alternativ behandling sammenlignet med konvensjonell medisin.

150.000 personer fra et bredt utvalg av befolkningen deltok i studien. På bakgrunn av data fra helseforsikring med informasjon om helsekostnader fra bl.a fastlege, sykehus og legemidler, ble det gjort en gjennomgang av årene 2006-2009.

For å danne seg et bilde ble opplysninger fra 1913 konvensjonelle fastleger sammenlignet med data fra 79 fastleger med utdanning i alternative behandlingsmetoder. Disse legene tilbød sine pasienter akupunktur, homeopati, og antroposofisk medisin.

Lønnsomt
Det viste seg at kostnadene for pasientene som fikk alternativ behandling var 7% lavere sammenlignet med de som fikk alminnelig legebehandling. Dette beløper seg til 140 euro per pasient per år. De lavere kostnadene skyldes først og fremst færre sykehusopphold og færre reseptbelagte legemidler, ifølge rapporten.

Andre tilsvarende undersøkelser bekrefter funnet av kostnadseffektivitet. Flere av disse samlet i en amerikansk oversiktsstudie fra 2005 ved University of Arizona, «Is complementary and alternative medicine (CAM) cost-effective? A systematic review.»

Denne gjennomgangen tyder på at alternativ behandling kan være lønnsomt sammenlignet med konvensjonell behandling for flere forhold:

Akupunktur mot migrene, manuell terapi for nakkesmerter, spa behandling for Parkinsons, stressmestring for kreftpasienter som gjennomgår kemoterapi, naturlige helseprodukter etter operasjon, kosttilskudd ved mage- og tarmkirurgi, biofeedback for pasienter med  irritabel tarm syndrom og guidet visualisering, avspennings terapi og kaliumrik diett for hjertepasienter.

Lavere dødelighet
Det viste seg også i den nederlandske undersøkelen at pasienter som får hjelp med alternative behandlingsmetoder lever lenger. Deltagerne som fikk alternativ behandling hadde 3% lavere dødlighet sammelignet med de som fikk konvensjonell legebehandling. Forskerne kaller dette betydelig lavere dødelighet.

Dette gjelder alle behandlingsmetodene som inngår i undersøkelsen, med noen små variasjoner innen de ulike tilbudene og tydeligst ved antroposofisk medisin.

Det diskuteres om pasientene i undersøkelsen som fikk alternativ behandling i utgangspunktet var sunnere og mer helsebevisste, men forskerne mener uansett at det er stor bredde i bakgrunnen til deltagerne som ble utvalgt til å delta.

Mindre bivirkninger
En annen grunn til oppdagelsen av lavere dødlighet kan ha sammenheng med mindre bivirkninger og mer fornøyde pasienter. Alternativ behandling er kjent for å fungere både forebyggende og kurativt og er ofte forbundet med færre legemidler og operasjoner.

Dette er spørsmål flere av de mange undersøkelsene som er gjort på alternativ behandling tar opp, men for å belyse bedre, behøves mer forskning.

Ulike behandlingsmeotder
I den nederlandske undersøkelsen inngår akupunktur, homeopati og antroposofisk medisin. Det er mange alternative behandlingsmetoder å velge blant for å ivareta helsen.
Noen har røtter tilbake til Hippocrates, 460 år f.Kr, flere tusen år gamle østlige tradisjoner eller de springer utifra folkemedisinen. Andre er nye metoder som bygger på gammel kunnskap eller de er utviklet av behandlere, leger og sykepleiere som i sitt møte med pasienter har kommet til kort med tilgjengelig medisin og dermed, gjennom erfaring kommet fram til nye metoder som har vist effekt.

Felles for alternative behandlingsmetoder er at de gjerne har som mål å stimulere selvhelbredende krefter, gjenopprette balansen i kroppen og styrke immunforsvaret, snarere enn primært å lindre symptomene på sykdommen.

Alternativ behandling er i Lov om alternativ behandling definert på denne måten:

Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.

WHO tar fordelene på alvor
Det er stor bruk av alternativ behandling over hele verden En fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon, «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» omtalt HER, basert på en rekke undersøkelser fra medlemslandene fra alle verdenshjørner, viser at denne bruken ser ut til å øke.

Den nederlandske  undersøkelsen om kostnadseffektivitet og lavere dødlighet inngår i denne rapporten. WHO påstår at det er så mange fordeler ved alternaiv behandling at det må bli enda bedre tilgjengelig for alle mennesker i hele verden.

Referanser:
Peter Kooreman og Erik W. Baars
«Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer.»

Patricia M. Herman, Benjamin M. Craig, Opher Caspi, University of Arizona, Tucson, Arizona, USA
–«Is complementary and alternative medicine (CAM) cost-effective? A systematic review.»

Link til artikkelen skrevet av Unni Nordbrenden alternativ.no
http://www.alternativ.no/art/?id=860