Ny undersøkelse viser at healingenergier er målbare

Systems Laboratory i USA gjennomførte en serie nøye designet, kontrollerte vitenskapelige eksperimenter av Reconnective Healing for å bestemme om energien var målbar i laboratorium.

Healer Dr. Pearl og flere av hans studenter tjente som sendere av energi mens det var frivillige som fungerte som mottakere i studiene. Den første testen viste at man kunne oppdage energien opp til 83 prosent av tiden. Den andre viste at energien fungerer som et elektromagnetisk signal.

I et tredje eksperiment var mottakeren bevisst på energien, hjernen reagerte likt, som indikerer at hjernen registrerer eller på en eller annen måte fanger opp og mottar energien uten behov for tanke, tro eller håp.